Τουρισμός & Εστίαση

Η κατεύθυνση σπουδών «Τουρισμού και Εστίασης» συνδυάζει την γαστρονομία και τις γευστικές απολαύσεις με έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της χώρας, τον τομέα του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί την βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας.

Η συσχέτιση ενός προορισμού με τη γευστική εμπειρία είναι πλέον κυρίαρχο θέμα για όσους, σχεδιάζουν στρατηγικές προσέλκυσης τουριστών.

Από την μια λοιπόν οι ειδικότητες του τομέα της εστίασης γνωρίζουν μια ολοένα και περισσότερο αυξημένη ζήτηση και ουσιαστικά εξασφαλίζουν μια θέση στην αγορά εργασίας, ενώ από την άλλη ο κλάδος του τουρισμού ζητά εξειδικευμένα στελέχη που θα επανδρώσουν υψηλών προδιαγραφών τουριστικές μονάδες σε όλη την επικράτεια.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια κατεύθυνση σπουδών και έναν επαγγελματικό τομέα με υψηλή ζήτηση για εξειδικευμένους εργαζόμενους με σύγχρονες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις στους παρακάτω τομείς ειδικοτήτων:

Ειδικότητες