Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας (agromanager)

 • Η ειδικότητα

  Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας (agromanager)

  Χαρακτηριστικό της ελληνικής γεωργίας είναι οι πολλές και μικρές εκμεταλλεύσεις και η μεγάλη αδυναμία των παραγωγών να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Οι νέες γενιές σήμερα συγκριτικά με το παρελθόν εμφανίζουν εντονότερο ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα για την φυτική και ζωική παραγωγή, την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων και την κτηνοτροφία. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει εκ νέου ελκυστικό και κερδοφόρο το γεωργικό επάγγελμα με ότι αυτό συνεπάγεται. Σημαντικό πρόβλημα του κλάδου αποτελεί το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στον τομέα παρόλο που τα τελευταία χρόνια εμφανίζει σχετική βελτίωση. Το θέμα αυτό γίνεται εντονότερο εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων του επαγγέλματος σήμερα, της ανάγκης εισαγωγής και χρήσης νέων τεχνολογικών και καινοτόμων μεθόδων αλλά και της μεταποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, ο απόφοιτος ΙΕΚ της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι αυτός που πρόκειται να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών και της σύγχρονης γεωργικής παραγωγής.


  Επαγγελματικό προφίλ και προοπτικές

  To στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας είναι αυτοαπασχολούμενος στη γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση της οποίας έχει τη νομική ευθύνη αποδεικνυόμενη με την νόμιμη κατοχή της.
  Παράγει κάθε είδους προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, τα οποία εμπορεύεται, μεταποιεί στην γεωργική του εκμετάλλευση, αλλά μπορεί να ασκεί και συμπληρωματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση (αγροτουρισμός, αγροτοβιοτεχνία, κ.λπ.).
  Οι δύο κυρίαρχες κατευθύνσεις είναι α) οι μονάδες φυτικής και β) ζωικής παραγωγής, με μεγάλο εύρος εργασιών ανά τομέα. Οι κατηγορίες των γεωργών, των στελεχών αγροτικών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων δημιουργούν ποικιλία ειδικοτήτων και δραστηριοτήτων που όλες έχουν ως κοινό σημείο τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και παντρεύουν το επιστημονικό πεδίο της οικονομίας και διοίκησης με τον πρωτογενή τομέα.

  Έτσι, ο απόφοιτος ΙΕΚ «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας» θα είναι:

  • Έτοιμος να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αγροτική του εκμετάλλευση
  • Γνώστης της παραγωγικής διαδικασίας ποιοτικών προϊόντων
  • Έτοιμος να παράγει με βάση τις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς και του καταναλωτή
  • Σε θέση να κατανοεί το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς
  • Ικανός να αναζητήσει νέες αγορές για να διαθέσει τα προϊόντα του
  • Ενημερωμένος για τη λειτουργία διαφόρων κλάδων της γεωργίας και εκτός του πεδίου δράσης του

 • Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

  • Βασικές γνώσεις γεωργικής οικονομίας και διοίκησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων
  • Βασικές γνώσεις marketing αγροτικών προϊόντων
  • Προσέγγιση αγορών εσωτερικού και εξωτερικού
  • Βασικές γνώσεις γεωπονίας – ζωοτεχνίας
  • Αποτελεσματική εφαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων
  • Κανόνες βιολογικής και ολοκληρωμένης γεωργίας με γνώμονα τη αειφορία την προστασία του περιβάλλοντος, των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των παραγωγών, παράγοντας ποιοτικά προϊόντα.
  • Γνώσεις πολλαπλασιασμού φυτών
  • Βασικές γνώσεις εδαφολογίας και φυτοπαθολογίας
 • Παροχές

  Η πολιτική των παροχών του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αφορούν Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την διάρκεια των σπουδών και διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

  • Δωρεάν Αναλώσιμα εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Σημειώσεις Εκπαιδευτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Έκπτωση 30% στα Προγράμματα Εξειδίκευσης – Μετεκπαίδευσης και σε Σεμινάρια Εξειδίκευσης.
  • Μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ που οδηγούν σε πιστοποίηση.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε (δύο) 2 Σεμινάρια εξειδίκευσης / έτος.
  • Λογαριασμός Microsoft Office 365 account και εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές σου συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού (ερωτηματολόγιο καριέρας, δημιουργία portfolio)/ Σύνταξη βιογραφικού (mission possible).
  • Σακίδιο πλάτης (Back Pack).
 • Πρόγραμμα σπουδών

  Εξάμηνο Α'

  • Μικροοικονομική
  • Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία
  • Φυτική Παραγωγή Ι
  • Οικονομικά Μαθηματικά
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Β'

  • Εδαφολογία - Λιπασματολογία
  • Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων
  • Φυτική Παραγωγή ΙΙ
  • Γεωργική Οικονομική Στατιστική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Γ'

  • Αγροτική κοινωνιολογία
  • Εντομολογία
  • Φυτοπαθολογία
  • Γεωργική πολιτική
  • Γεωργική λογιστική
  • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Δ'

  • Γεωργική Λογιστική
  • Γεωργική Οικονομική
  • Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δραστηριότητες

  Στα 2 έτη σπουδών, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί πολλές γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής και διασύνδεσης με την αγορά.  Σημαντικές Δραστηριότητες της περασμένης χρονιάς

 • Εκπαιδευτές

  Δείτε τους εκπαιδευτές μας πατώντας ΕΔΩ.