Αγροτικά & Τεχνικά Επαγγέλματα

Τα «Τεχνικά επαγγέλματα» θα έχουν μελλοντικά μεγάλη ζήτηση, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών. Τα τεχνικά επαγγέλματα κερδίζουν έδαφος καθώς η εξειδίκευση που μπορεί κανείς να λάβει τον καθιστά ικανό να αναλάβει και να φέρει σε πέρας συγκεκριμένο έργο, απαραίτητο για την υλοποίηση έργων σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κατασκευαστικές, εμπορικές ή και σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών, στο χώρο των ΜΜΕ κ.λπ.

Ο αγροτικός τομέας, ως πρωτογενής τομέας και βάση της πραγματικής οικονομίας της χώρας μας, μπορεί -και πρέπει- να αποτελέσει το πεδίο όπου μπορεί να βασιστεί η ανάταξη της οικονομίας και η αναγέννηση της υπαίθρου και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το γεγονός γεννά την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες με βαθιά γνώση του αντικειμένου, οι οποίοι θα μπορούν να ενσωματωθούν στον εκσυγχρονισμένο αγροτικό τομέα του «σήμερα» και θα δώσουν μια φρέσκια πνοή στην έννοια της αγροτικής ανάπτυξης. Ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να αναδειχθεί ο σπουδαστής σε κορυφαίο επαγγελματία στον κλάδο της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότητες