Εφαρμοσμένων, Καλλιτεχνικών Σπουδών & ΜΜΕ

Οι σύγχρονες τάσεις έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά την απασχόληση του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με πριν 20 χρόνια. Η κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας έχει να επιδείξει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές κατά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα το 71,5 % περίπου του εργατικού δυναμικού να απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών.

Από την μια η κατεύθυνση σπουδών που αφορά τον τομέα των ΜΜΕ είναι συνώνυμη και συνυφασμένη με τη δημοσιότητα και το prestige που αυτά επισύρουν. Επαγγέλματα όπως δημοσιογραφία, ηχοληψία και διαφήμιση, διεκδικούσαν ανέκαθεν κορυφαία θέση στις προτιμήσεις των νέων για σπουδές. Η ιδιωτικοποίηση της τηλεόρασης στη χώρα μας και η απελευθέρωση της ραδιοφωνίας επέφεραν τη «γένεση» πληθώρας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, εκτινάσσοντας τη ζήτηση για επαγγελματίες στο χώρο των ΜΜΕ!

Από την άλλη στον κλάδο των υπηρεσιών έχουν αναδειχθεί μοντέρνα επαγγέλματα προσοδοφόρα και σταθερά αναπτυσσόμενα λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων εγκληματικών ενεργειών. Τέτοια είναι τα επαγγέλματα που αφορούν τον κλάδο του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας. Τα στελέχη αυτά αναλαμβάνουν να επιτηρούν και να ελέγχουν με κάθε σύννομο μέσο και τρόπο υλικά και άυλα αγαθά και αξίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων. Συνοπτικά στον κλάδο αυτόν ζητούνται εξειδικευμένα στελέχη που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την διαφύλαξη των περιουσιών, αγαθών και αξιών των φυσικών προσώπων από κινδύνους απρόβλεπτους καθώς και εσκεμμένους.

Ειδικότητες