Βοηθός φαρμακείου

 • Η ειδικότητα

  Βοηθός φαρμακείου

  Βοηθός φαρμακείου είναι ο εργαζόμενος που είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου, έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί και ολοκληρώνει το έργο του φαρμακοποιού. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η συνταγογραφία, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου και η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα. Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού και ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία.


  Επαγγελματικό προφίλ και προοπτικές

  Το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται κυρίως σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας σήμερα εμφανίζεται με την μορφή διαφόρων τίτλων - θέσεων εργασίας (πχ βοηθός φαρμακείου, φαρμακοϋπάλληλος, κλπ) ενώ, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης. Τα δε επαγγελματικά καθήκοντα του βοηθού φαρμακείου είναι τα εξής:

  • Εξυπηρετεί τους πελάτες, διαχειρίζεται και ολοκληρώνει τις συναλλαγές
  • ∆ιαμορφώνει το πρόγραμμα των παραγγελιών, παραλαμβάνει τα εισερχόμενα αγαθά - Φάρμακα και τα προωθεί στο σωστό χώρο αποθήκευσης
  • Υποστηρίζει διοικητικές λειτουργίες του φαρμακείου
  • Φροντίζει τη λειτουργία του φαρμακείου
  • Παρέχει φαρμακευτικές υπηρεσίες (υπό την επίβλεψη του φαρμακοποιού) και χειρίζεται τον εξοπλισμό του φαρμακείου

  Ως απόφοιτος λοιπόν αυτής της ειδικότητας μπορείς να απασχοληθείς στον Ιδιωτικό ή τον Δημόσιο τομέα:

  • Δημόσιος τομέας (Νοσοκομεία, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)
  • Ιδιωτικός τομέας
   - Φαρμακεία
   Ιατρικά Κέντρα
   Κλινικές
   Φαρμακαποθήκες
   Φαρμακευτικές εταιρείες
   Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών
   Αντιπροσωπείες καλλυντικών
   Οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας

 • Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

  Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής γνωρίζει και είναι ικανός να:

  • Παρασκευάζει και να ελέγχει ποιοτικά φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα
  • Εξετάζει ποιοτικά και ελέγχει την καθαρότητα των α’ υλών
  • Χρησιμοποιεί αναλυτικές μεθόδους ποσοτικών προσδιορισμών
 • Παροχές

  Η πολιτική των παροχών του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αφορούν Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την διάρκεια των σπουδών και διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

  • Δωρεάν Αναλώσιμα εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Σημειώσεις Εκπαιδευτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Έκπτωση 30% στα Προγράμματα Εξειδίκευσης – Μετεκπαίδευσης και σε Σεμινάρια Εξειδίκευσης.
  • Μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ που οδηγούν σε πιστοποίηση.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε (δύο) 2 Σεμινάρια εξειδίκευσης / έτος.
  • Λογαριασμός Microsoft Office 365 account και εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές σου συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού (ερωτηματολόγιο καριέρας, δημιουργία portfolio)/ Σύνταξη βιογραφικού (mission possible).
  • Σακίδιο πλάτης (Back Pack).
 • Πρόγραμμα σπουδών

  Εξάμηνο Α'

  • Γενική Χημεία
  • Αναλυτική Χημεία Ι
  • Φυσικές και Χημικές Διεργασίες
  • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
  • Στατιστική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Β'

  • Αναλυτική Χημεία ΙΙ
  • Χημική Τεχνολογία
  • Μικροβιολογία
  • Οργανική Χημεία
  • Βιοχημεία
  • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Γ'

  • Φαρμακευτική Φυσική
  • Μέθοδοι ελέγχου φαρμάκων
  • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
  • Κοσμετολογία Ι
  • Φαρμακολογία – Τοξικολογία
  • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Δ'

  • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
  • Κοσμετολογία ΙΙ
  • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
  • Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών
  • Marketing Φαρμάκων και Καλλυντικών
  • Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο
 • Δραστηριότητες

  Στα 2 έτη σπουδών, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί:

  • Νοσοκομεία – Κλινικές
  • Ιατρικά Κέντρα
  • Φαρμακεία
  • Φαρμακαποθήκες  Σημαντικές Δραστηριότητες της περασμένης χρονιάς

 • Εκπαιδευτές

  Δείτε τους εκπαιδευτές μας πατώντας ΕΔΩ.