Βοηθός εργοθεραπείας & φυσικοθεραπείας

 • Η ειδικότητα

  Βοηθός εργοθεραπείας & φυσικοθεραπείας

  Ο Τομέας της Υγείας είναι ένας κλάδος με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης τόσο σε ιατρικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την εφαρμογή νέων θεραπειών, και τον τομέα της νοσηλευτικής όσο και σε επαγγέλματα επείγουσας φροντίδας. Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα αυτού του κλάδου ταιριάζουν σε άτομα με ανεπτυγμένη την αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, με αναλυτική, ερευνητική και δημιουργική σκέψη, καθώς και με δυνατότητες και θέληση πρακτικών εφαρμογών στους χώρους της ιατρικής και της κοινωνικής πρόνοιας. Στον τομέα της υγείας προβλέπεται μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, λόγω της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού και της γενικότερης βελτίωσης της ποιότητας της ζωής.


  Επαγγελματικό προφίλ και προοπτικές

  Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ στις ειδικότητες του Βοηθού Φυσικοθεραπείας / Εργοθεραπείας, έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία / εργοθεραπεία.

  Ως απόφοιτος λοιπόν αυτών των ειδικοτήτων μπορείς να απασχοληθείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία / εργοθεραπεία, υπό την επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή / εργοθεραπευτή και πιο συγκεκριμένα σε:

  • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας / Εργοθεραπείας
  • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
  • Κ.Α.Π.Η.
  • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
  • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
  • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα
  • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως

 • Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

  Ο απόφοιτος αυτών των ειδικοτήτων γνωρίζει και είναι ικανός να εκτελεί τα εξής:

  • Υποδέχεται τον ασθενή και τον τοποθετεί στον χώρο θεραπείας.
  • Προετοιμάζει (ελέγχει αδρά) τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, για παράδειγμα πίεση, σφίξεις, πριν την έναρξη της φυσικοθεραπείας
  • Ενημέρωση του φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό-κάρτα ασθενούς
  • Τοποθετεί ή / και μεταφέρει τον ασθενή στην κατάλληλη θέση για την εφαρμογή θεραπείας
  • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στην εκτέλεση κινήσεων και ασκήσεων
  • Προσφέρει ηθική και ψυχολογική στήριξη
 • Παροχές

  Η πολιτική των παροχών του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αφορούν Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την διάρκεια των σπουδών και διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

  • Δωρεάν Αναλώσιμα εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Σημειώσεις Εκπαιδευτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Έκπτωση 30% στα Προγράμματα Εξειδίκευσης – Μετεκπαίδευσης και σε Σεμινάρια Εξειδίκευσης.
  • Μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ που οδηγούν σε πιστοποίηση.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε (δύο) 2 Σεμινάρια εξειδίκευσης / έτος.
  • Λογαριασμός Microsoft Office 365 account και εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές σου συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού (ερωτηματολόγιο καριέρας, δημιουργία portfolio)/ Σύνταξη βιογραφικού (mission possible).
  • Σακίδιο πλάτης (Back Pack).
 • Πρόγραμμα σπουδών

   

  Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπείας

  Εξάμηνο Α'

  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Στοιχεία Νοσολογίας
  • Στοιχεία Ορθοπεδικής
  • Στοιχεία Ρευματολογίας
  • Υγιεινή
  • Ψυχολογία Αποκατάστασης
  • Κινησιολογία Ι
  • Αρχές Μάλαξης
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Eιδικότητα

   

  Εξάμηνο Β'

  • Κινησιολογία ΙΙ
  • Αρχές Μάλαξης
  • Στοιχεία Χειρουργικής / Στοιχεία Παιδιατρικής
  • Στοιχεία Νευρολογίας
  • Στοιχεία Γηριατρικής
  • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή Ι
  • Αρχές μετακίνησης ασθενών
  • Κινησιοθεραπεία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Γ'

  • Αρχές Μάλαξης
  • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙ
  • Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
  • Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων
  • Πρώτες Βοήθειες – Περίδεση
  • Αθληιατρική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Eιδικότητα

   

  Εξάμηνο Δ'

  • Βοηθήματα Βάδισης Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης
  • Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
  • Εργομετρία
  • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙΙ
  • Νοσηλευτική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

   

  Ειδικότητα: Βοηθός Εργοθεραπείας

  Εξάμηνο Α'

  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Στοιχεία Νοσολογίας
  • Στοιχεία Ορθοπεδικής
  • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
  • Κινησιολογία Ι
  • Βασικές Αρχές Εργοθεραπείας
  • Στάδια Ανθρώπινης Ανάπτυξης
  • Μοντέλα και Προσεγγίσεις στην Εργοθεραπεία
  • Πρακτική Άσκηση

   

  Εξάμηνο Β'

  • Κινησιολογία ΙΙ
  • Τεχνικές Εργοθεραπείας
  • Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία
  • Παθολογία
  • Στοιχεία Παιδιατρικής
  • Στοιχεία Νευρολογίας
  • Στοιχεία Γηριατρικής
  • Δεοντολογία και Εργοθεραπεία
  • Πρακτική Άσκηση

   

  Εξάμηνο Γ'

  • Δημιουργικότητα και Εργοθεραπεία Ι,ΙΙ
  • Ψυχοπαθολογία
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
  • Αξιολόγηση στην Εργοθεραπεία
  • Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές
  • Πρακτική Άσκηση

   

  Εξάμηνο Δ'

  • Εργοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία
  • Νευρομυικές Διαταραχές και Εργοθεραπεία
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές και Εργοθεραπεία
  • Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Εργοθεραπείας
  • Οι Ομάδες στην Εργοθεραπεία
  • Πρακτική Άσκηση
 • Δραστηριότητες

  Στα 2 έτη σπουδών, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί:

  • Νοσοκομεία / Ιατρικά Κέντρα Αποκατάστασης / Κλινικές / Εξειδικευμένα Ιατρεία
  • Υποδοχή εξειδικευμένων επαγγελματιών
  • Συμμετοχή σε Εθνικές – Περιφερειακές Εκθέσεις Ιατρικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Υγείας
  • Επιχειρήσεις Παροχής Ιατρικού Εξοπλισμού  Σημαντικές Δραστηριότητες της περασμένης χρονιάς

 • Εκπαιδευτές

  Δείτε τους εκπαιδευτές μας πατώντας ΕΔΩ.