Επαγγέλματα Υγείας

Ο Τομέας της Υγείας είναι ένας κλάδος με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης, τόσο σε ιατρικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την εφαρμογή νέων θεραπειών, αλλά και στον τομέα της νοσηλευτικής και σε επαγγέλματα επείγουσας φροντίδας. Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα αυτού του κλάδου ταιριάζουν σε άτομα με ανεπτυγμένη την αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, με αναλυτική, ερευνητική και δημιουργική σκέψη, καθώς και με δυνατότητες και θέληση πρακτικών εφαρμογών στους χώρους της ιατρικής και της κοινωνικής πρόνοιας. Στα επαγγέλματα του τομέα της υγείας υπάγονται μεταξύ άλλων το επάγγελμα του νοσηλευτή, του φυσιοθεραπευτή, του διαιτολόγου, του λογοθεραπευτή, του τεχνολόγου ιατρικών μηχανημάτων και εργαστηρίων, του ειδικού φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.λπ.

Στον τομέα αυτό προβλέπεται μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, λόγω της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού και της γενικότερης βελτίωσης της ποιότητας της ζωής.

Στο ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ, λαμβάνεις υψηλού επιπέδου εκπαίδευση από αναγνωρισμένους επιστήμονες στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που θα σε καταστήσει ολοκληρωμένο επαγγελματία στο χώρο της Υγείας.

Ειδικότητες