Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας (διοίκηση μονάδων υγείας)

 • Η ειδικότητα

  Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας (διοίκηση μονάδων υγείας)

  Οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της Υγείας καθιστούν την κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών επιτακτική ανάγκη.

  Σπουδάζοντας στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας», είσαι ο επαγγελματίας που:

  • αξιοποιεί τις γνώσεις που θα αποκτήσει, για την ενίσχυση της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος Υγείας
  • εφαρμόζει σύγχρονα διοικητικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας
  • καλύπτει τις ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας
  • συμβάλλει στην κατάρτιση στελεχών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτικής «Υγεία για Όλους»

  Επαγγελματικό προφίλ και προοπτικές

  Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας», υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την Οικονομική λειτουργία του Οργανισμού στον οποίο εργάζεται και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διαχείριση των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων. Επιπλέον:

  • Υποστηρίζει όλες τις βαθμίδες διοίκησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη
  • Συμμετέχει στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων άλλων εργαζομένων
  • Χρησιμοποιεί τις γνώσεις Στατιστικής, Οικονομικών Μαθηματικών και Χρηματοοικονομικών, για την ανάλυση στοιχείων και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης
  • Σχεδιάζει προγράμματα Υγείας που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού και καταρτίζεις σχετικές εκθέσεις προόδου
  • Λειτουργεί υποστηρικτικά σε τμήματα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού


  Ως απόφοιτος λοιπόν αυτής της ειδικότητας μπορείς να απασχοληθείς σε:

  • Μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας, πρωτοβάθμιας (Κέντρα Υγείας) και Δευτεροβάθμιας (νοσοκομεία) περίθαλψης, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα
  • Διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές
  • Επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Υγείας (πχ. Κέντρα Διατήρησης Βλαστοκυττάρων, ιδιωτικά ιατρεία, κλπ)
  • Διοικητικά τμήματα επιχειρήσεων, καθώς και σε τμήματα marketing, δημοσίων σχέσεων, πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού
  • Ασφαλιστικούς οργανισμούς, ως σύμβουλος Υγείας

 • Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

  Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής γνωρίζει και είναι ικανός να:

  • Εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.
  • Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση οργάνωση και διαχείριση ανθρωπίνων και λοιπών πόρων.
 • Παροχές

  Η πολιτική των παροχών του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αφορούν Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την διάρκεια των σπουδών και διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

  • Δωρεάν Αναλώσιμα εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Σημειώσεις Εκπαιδευτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Έκπτωση 30% στα Προγράμματα Εξειδίκευσης – Μετεκπαίδευσης και σε Σεμινάρια Εξειδίκευσης.
  • Μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ που οδηγούν σε πιστοποίηση.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε (δύο) 2 Σεμινάρια εξειδίκευσης / έτος.
  • Λογαριασμός Microsoft Office 365 account και εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές σου συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού (ερωτηματολόγιο καριέρας, δημιουργία portfolio)/ Σύνταξη βιογραφικού (mission possible).
  • Σακίδιο πλάτης (Back Pack).
 • Πρόγραμμα σπουδών

  Εξάμηνο Α'

  • Γενική Λογιστική Ι
  • Δίκαιο Ι
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι
  • Στατιστική Ι
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Β'

  • Γενική Λογιστική ΙI
  • Δίκαιο ΙI
  • Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ
  • Στατιστική ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Γ'

  • Συστήματα Υγείας
  • Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπισή τους
  • Δημόσια Υγιεινή Επιδημιολογία
  • Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας
  • Οικονομικά της Υγείας
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας
  • Ασφαλιστικά Συστήματα στην Ελλάδα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
  • Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την ΕΕ
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Δ'

  • Ηχοληψία ΙV
  • Λογισμικό Μουσικής Παραγωγής ΙΙΙΙ
  • Μεθοδολογία Ηχοληψία συναυλιών ΙΙ
  • Διπλωματική Εργασία ΙΙ
  • Ήχος για Ραδιόφωνο – Τηλεόραση ΙΙ
  • Επεξεργασία / Μίξη Ήχου ΙΙ
  • Ηλεκτρονικά
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δραστηριότητες

  Στα 2 έτη σπουδών, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει παρουσιάσεις και συνέδρια από ειδικούς σε θέματα της ειδικότητας και θα πραγματοποιήσει σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μέρη όπως συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες, επιχειρήσεις

 • Εκπαιδευτές

  Δείτε τους εκπαιδευτές μας πατώντας ΕΔΩ.