Γραμματέας ανώτερων και ανώτατων στελεχών (γραμματέας διεύθυνσης)

 • Η ειδικότητα

  Γραμματέας ανώτερων και ανώτατων στελεχών (γραμματέας διεύθυνσης)

  Το ανθρωπινό δυναμικό αποτελεί βασικό κεφάλαιο για την επιτυχία και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, οι σπουδές στον τομέα της Οικονομίας – Διοίκησης ήταν και παραμένουν όχι μόνο ενδιαφέρουσες αλλά και προσοδοφόρες, αφού οδηγούν σχετικά γρήγορα στην ένταξη στην αγορά εργασίας και σε επαγγελματική αποκατάσταση. Αναφορικά δε με την ειδικότητα του «Γραμματέα Διεύθυνσης» είναι μια ειδικότητα που βρίσκεται σε διαρκή ζήτηση από την αγορά εργασίας, καθώς βρίσκει εφαρμογή σε κάθε είδους επιχείρηση.


  Επαγγελματικό προφίλ και προοπτικές

  Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Γραμματέας Διεύθυνσης» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

  Κάνει επίσης σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου, συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα, ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης, επιδιώκει ανάλογα με την θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων, οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών, παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων κλπ αυτών.

  Ως απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορείς να απασχοληθείς σε κάθε είδους επιχείρηση ή οργανισμό του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

   


 • Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

  Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής γνωρίζει και είναι ικανός να: 

  • Χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης 
  • Αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών 
  • Προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊστάμενης αρχής. 

  Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται τόσο στην ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.

  Στόχος μας είναι, η διαμόρφωση αποφασιστικών, αποτελεσματικών, ευπροσάρμοστων, ψύχραιμων και μη υπερευαίσθητων σε υποδείξεις ατόμων, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της συνολικής ποιότητας.

 • Παροχές

  Η πολιτική των παροχών του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αφορούν Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την διάρκεια των σπουδών και διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

  • Δωρεάν Αναλώσιμα εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Σημειώσεις Εκπαιδευτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Έκπτωση 30% στα Προγράμματα Εξειδίκευσης – Μετεκπαίδευσης και σε Σεμινάρια Εξειδίκευσης.
  • Μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ που οδηγούν σε πιστοποίηση.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε (δύο) 2 Σεμινάρια εξειδίκευσης / έτος.
  • Λογαριασμός Microsoft Office 365 account και εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές σου συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού (ερωτηματολόγιο καριέρας, δημιουργία portfolio)/ Σύνταξη βιογραφικού (mission possible).
  • Σακίδιο πλάτης (Back Pack).
 • Πρόγραμμα σπουδών

  Εξάμηνο Α'

  • Γενική Λογιστική Ι
  • Δίκαιο Ι
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι
  • Στατιστική Ι
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Β'

  • Γενική Λογιστική ΙΙ
  • Δίκαιο ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ
  • Στατιστική ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Γ'

  • Φορολογική Πρακτική
  • Λογιστική Εταιρειών
  • Φορολ. Λογιστική – Εφαρμογές
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Λογιστική Κόστους
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Δ'

  • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
  • Γραμματεία Διεύθυνσης
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Αγγλική Οικονομική και Διοικητική Ορολογία
  • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ)
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δραστηριότητες

  Στα 2 έτη σπουδών, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί πολλές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους αλλά και επιχειρήσεις που διαθέτουν οργανωμένα τμήματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής και διασύνδεσης με την αγορά.

 • Εκπαιδευτές

  Δείτε τους εκπαιδευτές μας πατώντας ΕΔΩ.