Οικονομία & Διοίκηση

Οι σπουδές στην «Οικονομία – Διοίκηση» ήταν και παραμένουν όχι μόνο ενδιαφέρουσες, αλλά και προσοδοφόρες, αφού οδηγούν σχετικά γρήγορα στην ένταξη στην αγορά εργασίας και σε επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτή η κατεύθυνση σπουδών εστιάζει και εξειδικεύει τους αποφοίτους στις αρχές της οικονομικής θεωρίας, στο μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ, στη λογιστική, στα φοροτεχνικά, στις δημόσιες σχέσεις και σε όλες τις σύγχρονες τάσεις που οδηγούν τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Βέβαια, πρόκειται για ειδικότητες που είναι εκσυγχρονισμένες και εμπλουτισμένες με γνώσεις πληροφορικής. Όλοι οι παραπάνω τομείς βρίσκονται σε διαρκή ζήτηση από την αγορά εργασίας, καθώς μπορούν να βρουν εφαρμογή σε κάθε είδους επιχείρηση και οι απόφοιτοι να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως.

Ειδικότητες