Παιδαγωγικά & Αθλητισμός

Στη σύγχρονη εποχή, όπου το ανθρωποκεντρικό στοιχείο έχει χάσει την προτεραιότητά του, το επάγγελμα του Παιδαγωγού έρχεται να καλύψει τις κοινωνικό-συναισθηματικές αλλά και γνωστικές ανάγκες του παιδιού και να εστιάσει στη σωστή διαπαιδαγώγηση, την ομαλή κοινωνικοποίηση αλλά και την ψυχική και πνευματική του καλλιέργεια. Ο εξειδικευμένος επαγγελματίας Προσχολικής Αγωγής του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ κατέχει τις γνώσεις και διαθέτει τις δεξιότητες να ανταποκριθεί στην πολύπλευρη αγωγή των παιδιών και να συμβάλλει υπεύθυνα στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους ώστε να μετεξελιχθούν σε έναν ισορροπημένο και υγιή ψυχικά ενήλικα.

Από την άλλη ο αθλητισμός αφορά τη συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση. Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Kάθε αθλητής, κάθε ομάδα, σε κάθε άθλημα χρειάζεται ένα προπονητή. Η εκπαιδευτική αποστολή του προπονητή είναι να μεταφέρει γνώση και κοινωνικές αξίες στα παιδιά. Ο προπονητής πρέπει να έχει την ικανότητα να επιλέγει και να μεταδίδει τις κατάλληλες προπονητικές αρχές λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ηλικίας, να προγραμματίζει την προπόνηση, να δίνει οδηγίες και να καθοδηγεί τους ασκούμενους στον αγωνιστικό, σχολικό ή μαζικό αθλητισμό.

Ειδικότητες