Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

 • Η ειδικότητα

  Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

  Ο κλάδος της Πληροφορικής στον οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος ενώ το ίδιο το επάγγελμα εμφανίζει δυναμική με τις προοπτικές απασχόλησης να παρουσιάζονται ιδιαίτερα θετικές. Ο Τεχνικός Εφαρμογών Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών είναι ένα επάγγελμα μοντέρνο, σύγχρονο και ιδιαίτερα δημιουργικό, έχει δε πάρα πολλές εφαρμογές και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Καθώς τα πάντα πλέον λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα ενός δικτύου ο εξειδικευμένος τεχνικός με γνώσεις δικτύων είναι ο επαγγελματίας που θα εγκαταστήσει, θα συντηρήσει και θα αναβαθμίσει το δίκτυο, με γνώμονα τις ανάγκες μιας επιχείρησης και των χρηστών.


  Επαγγελματικό προφίλ και προοπτικές

  Η εξάπλωση των δικτύων σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις έχει δημιουργήσει την ανάγκη απασχόλησης τεχνικών, για τις εργασίες εγκατάστασης, υποστήριξης και διαχείρισης τόσο των δικτύων όσο και των λειτουργικών συστημάτων (Client) και βάσεων δεδομένων. Διαπιστώνεται ότι το επάγγελμα προσελκύει όλο και περισσότερο νέους.
  Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει, αλλά και στο ενδιαφέρον που παρουσιάζει ως γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο

  Ως απόφοιτος λοιπόν αυτής της ειδικότητας μπορείς να απασχοληθείς στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε:

  • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, Τράπεζες κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής (Εταιρίες παροχής σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Εταιρίες δομημένης καλωδίωσης, Μεγάλες εταιρίες με ιδιόκτητα δίκτυα),
  • Εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων
  • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής.
  • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής.
  • Internet service providers.
  • Επιχειρήσεις ως Network administrator.

 • Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

  Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής γνωρίζει αναφορικά με:

  • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ
  • Δίκτυα και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού - δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες,
  • Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα ρύθμιση - συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια,
  • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών),
  • Εγκατάσταση, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες
 • Παροχές

  Η πολιτική των παροχών του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αφορούν Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την διάρκεια των σπουδών και διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

  • Δωρεάν Αναλώσιμα εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Σημειώσεις Εκπαιδευτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Έκπτωση 30% στα Προγράμματα Εξειδίκευσης – Μετεκπαίδευσης και σε Σεμινάρια Εξειδίκευσης.
  • Μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ που οδηγούν σε πιστοποίηση.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε (δύο) 2 Σεμινάρια εξειδίκευσης / έτος.
  • Λογαριασμός Microsoft Office 365 account και εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές σου συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού (ερωτηματολόγιο καριέρας, δημιουργία portfolio)/ Σύνταξη βιογραφικού (mission possible).
  • Σακίδιο πλάτης (Back Pack).
 • Πρόγραμμα σπουδών

  Εξάμηνο Α'

  • Εισαγωγή στη Πληροφορική
  • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Λειτουργικά Συστήματα Ι
  • Επικοινωνίες Δεδομένων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Β'

  • Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Μετρήσεις
  • Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
  • Διαχείριση Δικτύων Ι
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Γ'

  • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
  • Κινητή Τηλεφωνία
  • Διαχείριση Δικτύων ΙΙ
  • Εγκατάσταση Δικτύων (δομημένη καλωδίωση)
  • Τηλεφωνικά Κέντρα
  • Ασφάλεια Δικτύων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

   

  Εξάμηνο Δ'

  • Διαθεματική Εργασία
  • Πρακτική Άσκηση
 • Δραστηριότητες

  Στα 2 έτη σπουδών, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει παρουσιάσεις και συνέδρια από ειδικούς σε θέματα της ειδικότητας και θα πραγματοποιήσει σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μέρη σχετικές επιχειρήσεις αλλά και σε συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες,  Σημαντικές Δραστηριότητες της περασμένης χρονιάς

 • Εκπαιδευτές

  Δείτε τους εκπαιδευτές μας πατώντας ΕΔΩ.