Πληροφορική & Εφαρμοσμένες Τέχνες

Η κατεύθυνση σπουδών «Πληροφορική & Εφαρμοσμένες Τέχνες» προσεγγίζει τις Νέες Τεχνολογίες με «διαδραστική» ματιά. Ζούμε στην εποχή των Τεχνολογικών εξελίξεων και αναγκών. Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει στον κλάδο της παραγωγής και των υπηρεσιών, αλλά και της καθημερινής μας ζωής. Όλοι οι ειδικοί σε θέματα δικτύων, τηλεπικοινωνιών, κατασκευής ιστοσελίδων, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά και τεχνολογικών εφαρμογών, όπως ειδικοί στην γραφιστική και άλλες εφαρμοσμένες τέχνες αποτελούν τους επαγγελματίες του μέλλοντος, ενώ χαρακτηρίζονται από τις επιχειρήσεις ως «σύγχρονοι και περιζήτητοι επαγγελματίες».

Ειδικότητες